หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  • สามารถจัดการงานธุรการต่างๆอย่างคล่องแคล่ว เช่น พิมพ์ข้อมูลเข้าระบบ ตรวจสอบ เปรียบเทียบราคา จัดซื้อสินค้า เป็นต้น
  • ดูแลและปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
  • ดูแลและปฎิบัติงานได้ตรงตามนโยบายที่บริษัทกำหนด
  • ประสานงานและติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ :

  • เพศหญิง / ชาย อายุ 23-35 ปี
  • วุฒิ ปวส-ปริญญาตรี ทุกสาขา
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี (Windows, Ms Office, Ms Excel)
  • มีไหวพริบ ขยัน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบสูง
  • หากมีทักษะทางด้านการพูด ฟัง อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษในระดับดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หากสนใจสมัครตำแหน่งนี้กรุณากรอกข้อมูลลงด้านล่าง หรือส่ง e-mail ได้ที่ hr@meiwa-thai.com

First Name (required)

Last Name (required)

E-Mail (required)

Address (required)

Primary Contact Number (required)

Secondary Contact Number

Resume Attachment (required)