หน้าที่ความรับผิดชอบ:

  • ติดตั้งคอมพิวเตอร์แก่ผู้ใช้งานใหม่ตั้งแต่ Operating Sytem จนถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ
  • หมั่นตรวจสอบดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่างๆในสำนักงาน
  • ตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และระบบ network ได้
  • มีความรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาให้เสร็จสิ้น

คุณสมบัติ :

  • ปวส. หรือปริญญาตรีในสาขาคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี
  • มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร
  • เรียนรู้เร็ว ปรับตัวง่าย มีความคิดสร้างสรรค์
  • มีความรู้ในโปรแกรมทางด้านกราฟฟิกดีไซน์ (Adobe Photoshop and Adobe Illustrator) จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

หากสนใจงานในตำแหน่งใด กรุณาคลิกไปที่ตำแหน่งที่สนใจแล้วกรอกข้อมูล หรือระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัคร พร้อมรายละเอียดข้อมูลส่วนตัว ส่งมาได้ที่ hr@meiwa-thai.com

First Name (required)

Last Name (required)

E-Mail (required)

Address (required)

Primary Contact Number (required)

Secondary Contact Number

Resume Attachment (required)