หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  • ซ่อมบำรุงเครื่องจักร
  • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในด้านงานเครื่องกลได้

คุณสมบัติ :

  • เพศชาย อายุ 22-38 ปี
  • วุฒิ ปวส. ด้านช่างยนต์,เครื่องกล,ช่างไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ขยันตั้งใจและรักการเรียนรู้
  • สามารถทำงานในวันเสาร์ / วันอาทิตย์ / วันหยุดนักขัตฤกษ์ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หากสนใจสมัครตำแหน่งนี้กรุณากรอกข้อมูลลงด้านล่าง หรือส่ง e-mail ได้ที่ hr@meiwa-thai.com

First Name (required)

Last Name (required)

E-Mail (required)

Address (required)

Primary Contact Number (required)

Secondary Contact Number

Resume Attachment (required)