เครื่องควบคุมเครื่องอัดลมเป็นกลุ่มอัตโนมัติ Economild

สามารถใช้เครื่องควบคุมอัตโนมัติ ในกรณีที่ใช้เครื่องอัดลมพร้อมกันหลายเครื่องเพื่อควบคุมการใช้งานที่เหมาะสม เลือกใช้งานตามจำนวนลมที่จำเป็นเท่านั้น ทำให้การเลือกใช้ระบบนี้เป็นทางเลือกของการประหยัดพลังงานและค่าไฟฟ้าอย่างยั่งยืน

More Info