WELCOME TO BE A PART OF OUR FAMILY

เมวากำลังจะก้าวเข้าสู่ปีที่ 35 ในปี พ.ศ. 2566 และเมวาจะยังเติบโตไปเรื่อยๆพร้อมกับบุคลากรที่มีศักยภาพความสามารถของเรา

เมวายินดีต้อนรับพนักงานที่มีความตั้งใจ ความรับผิดชอบ พร้อมกับความสามารถที่ทำงานร่วมกันเป็นทีม
ที่จะร่วมกันเตรียมพร้อมสำหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และช่วยกันสร้างครอบครัวเมวาให้เติบโตไปพร้อมๆกับอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศไทย

Opening Positions

หากสนใจงานในตำแหน่งใด กรุณาคลิกไปที่ตำแหน่งที่สนใจแล้วกรอกข้อมูล หรือระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัคร พร้อมรายละเอียดข้อมูลส่วนตัว ส่งมาได้ที่ hr@meiwa-thai.com