เครื่องทำลมแห้งชนิดหล่อเย็นจาก CKD / ORION

CKD DRYER

CKD

orion_dryer

Orion

เครื่องทำลมแห้งชนิดใช้สารดูดความชื้นจาก Hankison

5

Hankinson